CISV Cookbook by CISV Norway | Tags | Gluten Free

CISV Cookbook by CISV Norway

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Vegetarian Chili With Chocolate

Publisert: Wednesday 25. June 2014, 11.57

Vegetarian Chili With Chocolate is easily prepared and the more time you let it simmer the better it gets. Have some bread on the side and enjoy!  Photo by Scott Veg

Kategori: Recipe · Comments Off on Vegetarian Chili With Chocolate